Kalendárium

22. 11. 2018
od 16:00

Lávka jako obohacující prvek veřejného prostoru

Přednáší Ing. arch. Josef Pleskot u příležitosti dostavby Lávky Dagmar Šimkové.

Přednáškový sál PM
pořadatel: Prácheňské muzeum Písek
← zavřít (zpět)