Kalendárium

29. 11. – 30. 12. 2018
09:00 – 17:00

Prácheňské kroje ze sbírek Růženy Ješinové

Sběratelka krojů Růžena Ješinová věnovala svou unikátní kolekci z Prácheňska na sklonku svého života píseckému muzeu. Výstava představí lidový oděv v celé jeho kráse a pestrosti.

Chodba knihovny PM
pořadatel: Prácheňské muzeum Písek
← zavřít (zpět)