Tiráž

Destinační společnost Píseckem, s.r.o.

IČO: 048 16 072, DIČ: CZ04816072, ID 3pvm7qm
Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 24604.

Portál Píseckem.cz vytvořilo a spravuje Studio QUIN.cz.

Povinně zveřejňované údaje:
PDFPříloha k účetní závěrce za rok 2016
PDFVýkaz zisku a ztráty
PDFRozvaha