Ke stažení

Pozvánky

PDFSetkání 3K PLATFORMA Píseckem
PDFSetkání infocenter a pracovníků CR
PDFSetkání MAS působících na území
PDFMarketingový plán 2023
PDFVýroční zpráva 2022
PDFúčetní závěrka 2022
PDFVýroční zpráva 2021
PDFúčetní závěrka 2021
PDF Strategie rozvoje cestovního ruchu
turistické oblasti Písecko-Blatensko v letech 2020 - 2026
PDF Marketingový plán 2022
PDF(2020) Výroční zpráva
PDF(2020) účetní závěrka
PDFMarketingový plán 2021
PDF(2019) Výroční zpráva
PDF(2019) účetní závěrka
PDF(2018) Výroční zpráva
PDF(2018) Příloha k účetní závěrce
PDF(2018) Výkaz zisku a ztráty
PDF(2018) Rozvaha
PDF(2017) Výroční zpráva
PDF(2017) Příloha k účetní závěrce
PDF(2017) Výkaz zisku a ztráty
PDF(2017) Rozvaha
PDF(2016) Příloha k účetní závěrce
PDF(2016) Výkaz zisku a ztráty
PDF(2016) Rozvaha