Tiráž

Destinační společnost Píseckem, s.r.o.

IČO: 048 16 072, DIČ: CZ04816072, ID 3pvm7qm
Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 24604.

Portál Píseckem.cz vytvořilo a spravuje Studio QUIN.cz.

PDFStrategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Písecko-Blatensko v letech 2020 - 2026
Povinně zveřejňované údaje:
PDF(2019) Výroční zpráva
PDF(2019) účetní závěrka
PDF(2018) Výroční zpráva
PDF(2018) Příloha k účetní závěrce
PDF(2018) Výkaz zisku a ztráty
PDF(2018) Rozvaha
PDF(2017) Výroční zpráva
PDF(2017) Příloha k účetní závěrce
PDF(2017) Výkaz zisku a ztráty
PDF(2017) Rozvaha
PDF(2016) Příloha k účetní závěrce
PDF(2016) Výkaz zisku a ztráty
PDF(2016) Rozvaha