3K platforma

Pracovní skupina podnikatelů a odborníků v oblasti cestovního ruchu. Její závěry jsou doporučující pro vedení společnosti. Jednatel společnosti tlumočí její závěry valné hromadě společnosti a aplikuje je do projektů společnosti Píseckem, s.r.o.

Platforma je otevřena všem zájemcům o další rozvoj cestovního ruchu na území turistické oblasti. V roce 2019 se její stálí členové a skupina konzultantů významnou měrou podíleli na vytvoření nové strategie rozvoje cestovního ruchu na území turistické oblasti pro roky 2020–2026. V roce 2022 se členové podíleli na tvorbě inovované strategie, jejíž přepracování si vyžádalo připojení zaniklé turistické oblasti Prácheňsko. Členové 3k Platformy také hlasují o části rozpočtu a aktivitách v rámci pravidelných zasedání.

Stálí členové (aktualizováno pro rok 2023+)

Konzultanti

Pozvánky

PDF Setkání 3K PLATFORMA Píseckem 9. 11. 2023

Zápisy z jednání a dokumenty 3K

2023

Zápis jednání 3K, 7. 2. 2023 Zápis jednání se zástupci MAS, 7. 2. 2023

2022

Valná hromada 2022/08 (usnesení)
Zápis z 28. 04. 2022 Zápis z 30. 05. 2022
Zápis z 17. 06. 2022 Zápis z 15. 11. 2022

2021

Zápis z 8. 3. 2021 Zápis z 1. 9. 2021

Archiv

Zápis 01 Zápis 02 Zápis 03 Zápis 04
Zápis 05 Zápis 06 Zápis 07