3K platforma

Neformální pracovní skupina podnikatelů a odborníků v oblasti cestovního ruchu. Její závěry jsou doporučující pro vedení společnosti. Jednatel společnosti tlumočí její závěry valné hromadě společnosti a aplikuje je do projektů společnosti Píseckem, s.r.o. Platforma je otevřena všem zájemcům o další rozvoj cestovního ruchu na území turistické oblasti Písecko – Blatensko. V roce 2019 se její stálí členové a skupina konzultantů významnou měrou podíleli na vytvoření nové strategie rozvoje cestovního ruchu na území TO Písecko – Blatensko pro roky 2020 – 2026.

Stálí členové

Konzultanti

Zápisy z jednání

2021

Zápis z 8. 3. 2021 Zápis z 1. 9. 2021

Archiv

Zápis 01 Zápis 02 Zápis 03 Zápis 04 Zápis 05 Zápis 06 Zápis 07